L’Ajuntament de Bilbao instal·la el Sistema de Telegestió SamclaCity-*Water per al control dels parcs i jardins de la ciutat

,

L’Ajuntament de Bilbao ha instal·lat el Sistema de Telegestió SamclaCity-*Water per controlar, via Internet, els més de 1.200 programadors que formen la xarxa de reg dels parcs i jardins de la ciutat.

Amb la instal·lació d’aquest sistema de telegestió, s’aconsegueix un gran estalvi en el consum d’aigua (més del 35% segons dades aportades per responsables municipals).

A més a més, l’empresa de manteniment “UTE Espacios Verdes Bilbao” obtindrà un important estalvi de temps i gestió per al control de la xarxa de programadors.

Aquesta gestió remota dels programadors es complementa amb la instal·lació d’equips de telelectura de comptadors d’aigua que permeten la detecció de fuites i consums indeguts, amb l’immediat tall automàtic d’aigua, en qualsevol de les zones verdes de la ciutat.