Telegestió aplicada a les entitats públiques, agricultura, empreses d’esport i lleure i domòtica residencial. Control dels regs i consums d’aigua per a la jardineria de les zones verdes, monitorització del nivell d’ompliment dels contenidors de residus urbans, control presencial i digitalització dels manteniments dels serveis municipals. control remot de la xarxa de reg, control de consums, sensorització i automatització de les explotacions agrícoles. control remot del reg, consums d’aigua, automatismes, enllumenats i manteniment d’instal·lacions lúdiques i esportives. El sistema que permet el control intel·ligent del reg, piscines, llums i altres automatismes de cases particulars, zones residencials i comunitats de veïns.