Alguns dels nostres projectes de telegestió per a entitats públiques i empreses privades al País Basc.

Control i estalvi de l’aigua de reg per a jardineria.

Control del nivell d’ompliment de contenidors de residus.

Digitalització i control en temps real de las tasques de manteniment.

SAMCLA INFINITE APP

L’Ajuntament de Bilbao ha instal·lat el Sistema de Telegestió SamclaCity-*Water per controlar, via Internet, els més de 1.200 programadors que formen la xarxa de reg dels parcs i jardins de la ciutat.

Amb la instal·lació d’aquest sistema de telegestió, s’aconsegueix un gran estalvi en el consum d’aigua (més del 35% segons dades aportades per responsables municipals).

Llegir més