Tag Archive for: Maresme

Samcla a Mataró

A partir de la sensorització dels contenidors de recollida selectiva i dels comptadors d’aigua de la via pública, la ciutat de Mataró es posiciona com una de les ciutats catalanes que encapçalen l’aposta per les noves tecnologies aplicades a la gestió intel·ligent d’elements urbans (smart cities).

Segons dades reflectides a la plataforma Sentilo, agrupades dins de l’àmbit de la Diputació de Barcelona, Mataró lidera el grup de municipis que més sensors i actuadors publiquen amb un total de 225 dispositius ja instal·lats.

Una part important d’aquests sensors, fabricats i instal·lats per l’empresa SAMCLA, es troben treballant als contenidors de recollida selectiva del municipi, ajudant tant a l’Ajuntament com a l’empresa gestora del servei de recollida a conèixer el nivell d’ompliment en temps real de aquests, així com dissenyar els itineraris òptims dels camions, amb la corresponent reducció d’emissions de CO2 que això comporta. A més, els permet fer una anàlisi de freqüències de recollida i hàbits d’ús del servei per part dels ciutadans.

Una altra part important dels sensors, estan instal·lats als comptadors d’aigua ubicats a diferents punts estratègics de la ciutat, els quals instal·la i gestiona la companyia d’Aguas de Mataró.

SAMCLA ha instal·lat a tots els contenidors de vidre del municipi els sensors d’ultrasons que permetrà a l’Ajuntament, i a l’empresa concessionària del servei de recollida, un coneixement del nivell de càrrega dels contenidors en temps real

Aquesta tecnologia permet optimitzar els itineraris dels camions i equips de treball, reduïr l’empremta de carboni, i fer un anàlisi de les freqüències de recollida, hàbits d’us dels ciutadans, etc.

Llegir més