Programadors de reg i enllumenat per a jardineria pública i privada, sensors de nivell, pluja, vent, humitat i temperatura, dispositius de control de presència per als serveis de manteniment. Software de gestió integrat.