L’Ajuntament de Pineda de Mar instal·la l’innovador Sistema de Telegestió SamclaCity-Water per a la gestió remota i centralitzada de la xarxa de reg

,
Samclas Pineda

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha finalitzat la darrera fase d’instal·lació del Sistema de Telegestió SamclaCity-Water, el qual permetrà

controlar via Internet, els més de 100 programadors que formen la xarxa de reg de Parcs i Jardins del municipi.

Amb la instal·lació d’aquest Sistema de telegestió, a més del gran estalvi en el consum d’aigua del municipi, el personal tècnic de la brigada de manteniment gaudeix d’un important estalvi del temps dedicat a la gestió dels regs, i una gran ajuda que us fa molt més àgil i còmode la feina.

Alhora, el sistema de Telegestió, incorpora diferents sensors que permeten ajustar els temps de reg en funció de les diferents situacions meteorològiques.