Segona fase de telegestió de les zones verdes del municipi de Pozuelo de Alarcón (Madrid)

,
Parque-de-las-Minas_Pozuelo_2

El municipi de Pozuelo de Alarcón, amb més de 1.000 hectàrees d’espais verds, ha dut a terme la segona fase d’instal·lació del Sistema de Telegestió SamclaCity-*Water.

750 programadors de reg telegestionats permeten controlar el 75% de la xarxa de reg automatitzada del municipi.


Al mateix temps, també s’han instal·lat equips de telelectura de comptadors d’aigua que permeten monitoritzar i controlar, en temps real, el consum i possibles fuites d’aigua dels parcs i jardins municipals.

Per a l’Ajuntament de Pozuelo de Alarcón, la posada en marxa d’aquest sistema de telegestió aporta un estalvi d’aigua molt important, un estalvi de recursos dedicats a les tasques de manteniment dels parcs i jardins, així com una confirmació més del compromís del municipi cap al medi ambient i la nova cultura de l’aigua.